Multes per infraccions als locals Bars, Restaurants, Bars musicals i Discoteques

Locals pública concurrència, llei 11/2009 

LIMITACIO MECANICA TV MINICADENES

Limitacio mecanica TV minicadena a Barcelona