Actuacions en directe / 12 Festes Extraordinaries

Com legalitzar les actuacions en directe amb música amplificada en un Bar o Restaurant a Barcelona?
 
Les activitats de restauració a l'Ajuntament de Barcelona poden incorporar a la resolució de la llicència com a activitat complementària, les actuacions en directe am música amplificada o sense amplificar.
 
Per pogué solicitar les actuaciones en directe amb música amplificada caldrà fer un estudi d'impacte acustic amb mesures "in situ" per avaluar si aquestes seran possibles. El nostre equip disposa del equip de mesura necessari per avaluar-les  i des de l'oficina es realitzaran tots els tramits pertinents fins la seva resolució.
 
 
Com legalitzar 12 Espectacles Extraordinaris en compliment del Decret d'Espectacles a Barcelona?
 
Cal fer un projecte de seguretat i Pla d'Autoprotecció així com un Estudi Acustic.
 
Aquesta oficina és la encarregada de tramitar any darrera any les 12 festes que realitza el Hotel W a la seva terrassa de la planta baixa esl diumenges de la temporada d'estiu.