Equip elèctric

Abast de les inspeccions elèctriques:

• Motors elèctrics de BT i MT
• Transformadors segons oli de BT i MT
• Cables d'alimentació BT, AT i cables d'instrumentació. OPGW (Fibra òptica)
• Taules elèctriques
• Caixes de conexió

Inspeccions realitzades: Experience sheet

Experiencia especifica OPGW: Link