Projecte d'Obres

Els projectes d'Obres realitzats a DR ENGINYER ATANASI JORNET SL consta de una memoria que té per objecte la sol·licitud per a la obtenció de la llicència municipal d’obra per dotar de les instal·lacions necessàries per a poder exercir l’activitat , per encàrrec de la propietat solicitant.

El projecte es basa en una reforma interior d’un local que modifica la distribució sense afectant o no, l’estructura de l’edifici. En conformitat amb l’Annex 5 de l’ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres publicat al BOP el 25/3/2011, es sol·licita informe d’idoneïtat tècnica. MD 2 Descripció del projecte 2.1 Descripció general de l’edifici. 

També s'ajdunten a aquest tipus de projectes els plànols addients per la realització de la Obra.

Es tramiten CERTIFICATS ENERGÈTICS, demani pressupost.

TRAMIT OBRAS AJUNTAMIENT DE BARCELONA