Camp d'actuació: Projectes d'enginyeria

Si vostè està pensant a adquirir qualsevol tipus d'establiment per iniciar o continuar el seu negoci, la nostra empresa, DR ENGINYER ATANASI JORNET SL és experta en la redacció d'aquest projecte i legalitzar-lo.

Tota la tramitació per a l'obtenció de les necessàries Llicències Administratives, serà realitzada ràpida i efectivament amb preus força econòmics.

Aquest Projecte es lliurarà, previ visat pel Col·legi Professional d'Enginyers corresponent, juntament amb la resta de documentació sol·licitada, tant a l'Ajuntament. El professional que signarà els projectes esta degudament reconegut pel col·legit d'Enginyers Industrials de Catalunya amb numero de col·legiat 8484.