Multes per infraccions als locals Bars, Restaurants, Bars musicals i Discoteques

Locals pública concurrència, llei 11/2009 

LIMITACION MECANICA TV MINICADENA

Limitacion mechanica TV y minicadena en Barcelona