Multes per infraccions als locals Bars, Restaurants, Bars musicals i Discoteques

Locals pública concurrència, llei 11/2009 

Cal tenir en compte que al realitzar les següents infraccions catalogades a la llei 11/2009 es generarà una multa econòmica o de tancament del local  IR A ENLACE