ESEDAP

Controla els nivells enregistrats en el teu local en temps real

Aquesta aplicació en el teu mobil permet veure quins nivells esta enregistrant el el limitador i que esta en la web municipal. 
Pots veure si els nivells superen el maxim permes. 
També els teus clients poden accedir i opinar del confort del local.