Condicionament Acústic

LA ENGINYERIA ACUSTICA DE BARCELONA

Desenvolupa projectes de condicionament acustic per donar compliment a l'Ordenança de Medi Ambient de Barcelona 2013. Aquests projectes són necessaris per l'obertura d'un nou local i també es requereixen quan ha hagut denuncies per molèsties als veïns i cal condicionar el local. Aquest porjecte permetrà que es pugui solucionar el problema amb els veïns i arxivar l'expedient d'inspecció (A ciutat de Barcelona es coneix com AUTORITAS).

PROJECTES DE CONDICIONAMENT ACUSTIC

PROCEDIMENT CONDICIONAMENT ACUSTIC SEGONS LA OMA ORDENANÇA MEDI AMBIENT BARCELONA

La empresa disposa de tots els aparells i la experiencia necessaria per pogué fer aquest projectes amb èxit.

ASSAIG D'AÏLLAMENT SEGONS ISO 140-4

Exemple de resultats d'un assaig d'aïllament ISO 140-4

ASSAIG D'IMPACTES SEGONS ISO 140-7 ISO 16283-2

Exemple de resultats d'un assaig d'impactes segons ISO 140-7

Detalls acústics

TECNO SPUMA

Absorció en funció distancia